ماڵه‌وه‌سەرخوەشی


ئەم ب موناسەبەتا کۆچی دوای یا نڤیسکارێ وەڵاتپەروور مامۆستا دکتور شەپۆل

(محمد ساڵح ابراهیمی) سەرخوەشیێ خوە دگەهینن مالبات، دۆست و حەزکرێن

وی، مەتانەت و سەبر ژ بۆ وان دخازن.

بلا سەرێ وە ساغ بە ،  بلا سەرێ گەڵی کوردستانێ ساغ بە !


کەیا ئیزۆل  سەرۆکی فدراسیونا کۆمەلەیێن کوردستانێ، سوێدێ

٠٣/ ٠٦/٢٠١٨ سوێد


page counter