First page

دکتر محمد صالح ابراهیمی

دکتر محمد صالح ابراهیمی ( شه‌پۆل ) نویسنده‌، مترجم، محقق و روزنامه‌نگار در شهر مهاباد در شرق کوردستان در روز چهارم خرداد ماه‌ سال ١٣١٢ خورشیدی در خانواده‌ای علمی و ادب پرور دیده‌ بدنیا گشود. ایشان تا کنون بیشتر از  ٤٠جلد کتاب نوشته‌ و دارای چندین ترجمه‌ به‌ زبان کوردی میباشد او همچنین مسئول و سردبیر مجله‌ ماهانه‌ گرشه‌ی کوردستان در سالهای ١٣٥٨ و ١٣٥٩ بوده‌ است، از گرشه‌ی کوردستان 9 مجلد انتشار یافته‌ است. دکتر ابراهیمی مسئول و مدیر انجمن زبان و فرهنگ و هنر کوردی در تهران میباشد و همچمین عضو رهبری انجمن کوردهای مقیم مرکز میباشد .ایشان قرآن را به‌ زبان کردی ترجمه‌ نموده‌است و تاکنون چندین بار به‌ چاپ رسیده‌ است.